• KẾT CẤU ỐNG THÉP CỦA HỆ THỐNG LỌC BỤI TRONG NHÀ MÁY THÉP BHP AUSTRALIA
  Khách hàng:        WGE PTY LTD (AUSTRALIA)
 • GIA CÔNG VÀNH DẪN HƯỚNG LABYRINTH THUỘC HỆ THỐNG LÀM MÁT CỦA DÂY CHUYỀN CÁN THÉP BHP AUSTRALIA
  Khách hàng:          WGE PTY LIMITED (AUSTRALIA)
 • GIA CÔNG CHI TIẾT CÔN DẪN HƯỚNG THUỘC HỆ THỐNG LÀM MÁT CỦA DÂY CHUYỀN CÁN THÉP BHP AUSTRALIA
  Khách hàng:          WGE PTY LIMITED (AUSTRALIA)
 • GIA CÔNG CHẾ TẠO CHI TIẾT DUMMY BAR HEAD TẠO KHỐI THÉP THUỘC DÂY CHUYỀN CÁN THÉP BHP AUSTRALIA
  Khách hàng:          WGE PTY LIMITED (AUSTRALIA)
 • ĐÚC KIM LOẠI CHI TIẾT DUMMY BAR HEAD THEO TIÊU CHUẨN ÚC AS 2074-GR L5B
  Khách hàng:          WGE PTY LIMITED (AUSTRALIA)
 • DỰ ÁN CÔNG TY HANOCIMEX
  Khách hàng: Công ty CP Hanocimex
 • NHÀ XƯỞNG CÔNG TY UGINOX HƯNG YÊN
  Khách hàng:Công ty TNHH UGINOX Việt Nam
 • DỰ ÁN GANG THÉP THÁI NGUYÊN
  Khách hàng: Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên
 • DỰ ÁN NHÀ MÁY THÉP SÔNG ĐÀ
  Khách hàng: Công ty CP Thép Việt - Ý.