Gia công cơ khí chính xác

Gia công cơ khí chính xác

  • GIA CÔNG VÀNH DẪN HƯỚNG LABYRINTH THUỘC HỆ THỐNG LÀM MÁT CỦA DÂY CHUYỀN CÁN THÉP BHP AUSTRALIA
    Khách hàng:          WGE PTY LIMITED (AUSTRALIA)
  • GIA CÔNG CHI TIẾT CÔN DẪN HƯỚNG THUỘC HỆ THỐNG LÀM MÁT CỦA DÂY CHUYỀN CÁN THÉP BHP AUSTRALIA
    Khách hàng:          WGE PTY LIMITED (AUSTRALIA)
  • GIA CÔNG CHẾ TẠO CHI TIẾT DUMMY BAR HEAD TẠO KHỐI THÉP THUỘC DÂY CHUYỀN CÁN THÉP BHP AUSTRALIA
    Khách hàng:          WGE PTY LIMITED (AUSTRALIA)