Kết cấu thép

Kết cấu thép

 • DỰ ÁN NHÀ MÁY NƯỚC CÁO ĐỈNH
  Khách hàng: Liên doanh VIKOWA  (Việt Nam - Hàn Quốc)
 • NHÀ MÁY ĐƯỜNG LAM SƠN
  KHÁCH HÀNG: CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN
 • DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI MỞ RỘNG 2
  KHÁCH HÀNG: CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
 • DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI MỞ RỘNG
  Khách hàng: Công ty CP Nhiệt Điện Phả Lại.
 • SÀN CATWALK CẢNG CÁI LÂN
  Khách hàng: Công ty CP đầu tư Cảng Cái Lân