Địa điểm: KCN Phố Nối A - Văn Lâm - Hưng Yên.

Nhà thầu: Công ty CEC Hà Nội.