Khách hàng: Công ty CP Đầu Tư Cảng Cái Lân.

Địa điểm: Số 01 đường Cái Lân, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh.

Nhà thầu Nhật Bản: Penta Ocean.

Nhà thầu Việt Nam: CEC Hà Nội.

Hoàn thành: tháng 02/2004