Khách hàng: Công ty TNHH Tokyo Micro Việt Nam

Địa điểm: KCN Thăng Long -Kim Chung - Đông Anh - Hà Nội.

Nhà thầu chính: Taisei Corporation.

Nhà thầu Việt Nam: CEC Hà Nội & Vinata

Hoàn thành: tháng 02/2004