Khách hàng: Công ty Mitsubishi - Nhật Bản.

Địa điểm lắp đặt: KCN Thăng Long - Hà Nội.

Hoàn thành: Tháng 07/2009