Khách hàng: Công ty TNHH Logitem Việt Nam

Nhà thầu chính: Taisei Corporation.

Nhà thầu Việt Nam: CEC Hà Nội & Vinata

Địa điểm : KCN Quang Minh - Mê Linh - Đông Anh Hà Nội.

Hoàn thành: tháng 12/2003