Khách hàng: STONE & WEBSTER ENGINEERING CORPORATION.
                     245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210.
                     United States of America.

Liên hệ: Mr. Robert Joseph, Giám đốc dự án.

Mobile: 1- 61 7 589 1630            Fax: 1- 61 7 589 2199/2156/8071

Nhà thầu: Công ty CEC Hà Nội.

Hạng mục: Thiết kế chi tiết và cung cấp phần kết cấu khung cho nhà máy chính (chứa tua bin phát điện 2 x 300 MW) bao gồm các hệ thống cầu thang, sàn                     thao tác, hệ treo, kết cấu khung tiền chế các nhà phụ trợ (kho chứa đá vôi và chứa chlorine).

Tổng cộng khoảng 1400 tấn.

Hoàn thành: 2002