Khách hàng:          ALSTOM POWER Australia & New Zealand PTY LTD.,

                                                       16 Giffnock Ave, North Ryde NSW 2113, PO Box 319 North Ryde NSW 1670 Australia

Liên hệ:                Mr. Adrian Tall, Project Manager.

Telephone:            +61 0 417 665 441     Fax: + 61 2 9887 4219

Hạng mục:            Cung cấp, gia công, chế tạo, xử lý bề mặt, quản lý chất lượng, bảo hành, đóng gói và vận chuyển tới Cảng Sydney, Australia.

                  Tổng khối lượng:  900 Tấn

Hoàn thành:          2007