Liên hệ

Tầng 1, Tòa nhà CT2-CT3, KĐT Dream Town, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Telephone:                 +84 24 38390395

Handphone:               +84 (0) 90 403 1525

Fax:                            +84 24 38390585

Email:                         hq@cechn.com

Web site:                    http://www.cechn.com

THÔNG TIN