KẾT CẤU NHÀ XƯỞNG XUẤT KHẨU SANG ÚC:

  • Khách hàng:   WGE PTY LIMITED

                                  151-153 Five Islands Rd, Cringila.NSW 2502, Australia

  •  Hạng mục: Cung cấp và chế tạo kết cấu khung nhà thép – Lot 2, Lot 4 & Lot 5,
  • Tổng khối lượng: 120 tấn
  • Hoàn thành: 2010 & 2015