• Khách hàng:     CIVIL MECHANICAL ENGINEERING CONTRACTORS PTY LTD

                                    162a Centenary Road, South Wentworthville, NSW 2145, Australia

  • Liên hệ:             Mr. Paul Folino Gallo - Managing Director
  • Hạng mục:        Cung cấp, chế tạo hoàn thiện khung nhà thép và giao hàng tới cảng Sydney - Úc.
  • Tổng khối lượng: ~48,5 tấn
  • Hoàn thành:         9-2018